Svinkløv Badehotel - BENTOM-DANMARK

Gå til indhold

Svinkløv Badehotel

Svinkløv Badehotel lå midt i den fredede klitplantage, ca. 200 m. fra havet og ca. 10 km fra Fjerritslev, ved Jammerbugten. Opført i 1925 af Carl Brix Kronborg, da han vendte hjem til Danmark fra USA efter Første Verdenskrig. Det var tegnet af Kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness. I starten var kun plads til 14 gæster. Badehotellet er bygget om 3 gange. Et anneks til den oprindelige bygning blev opført i 1933. I 1934 opførtes den bygning, der nu er nedbrændt. Der var 36 værelser. Badehotellet var Danmarks største træbygning.

Hotellet nedbrændte den 26. september 2016.

Hotellet set fra sydøst
Hotel facade og del af P-plads set fra sydøst
Annekset
Hotellet set fra nordvest
Receptionen
Receptionen
Foran receptionen
Foran tl venstre for receptionen
Den gule stue
Den gule stue
Den gule stue
Den gule stue
Den rosa stue
Den rosa stue
Den rosa stue
Den rosa stue
Dette maleri samt hele Rikke Darlings udstilling på hotellet gik desværre tabt da hotellet nedbrændte den 26. september 2016.
Kunstner: Rikke Darling
Dette maleri samt hele Rikke Darlings udstilling på hotellet gik
desværre tabt da hotellet nedbrændte den 26. septem 2016.
Alle billeder er taget den 16. september 2016 mellem kl. 15.25 og 18.00.
hvor vi havde den fornøjelse, at spise lækre rødspætter i den rosa stue.

Ønsker og håber, at det en dag vil genopstå, som fugl føniks af asken.

Svinkløv Badehotel
was in the middle of the protected dune plantation, about 200 m from the sea and about 10km from Fjerritslev, at Jammerbugten. The hotel burned down September 26, 2016.
It was erected in 1925 by Carl Brix Kronborg, when he returned to Denmark from the United States after the First World War. The hotel was designed by Royal. Building Inspector Einar Packness.
In the beginning there was only room for 14 guests. The hotel has been rebuilt three times.. An annex to the original building was built in 1933. The building that is now burned was built in 1934 and had 36 rooms. The hotel was the largest wooden building in Denmark.

Svinkløv Badehotel
war in der Mitte der geschützten Dünenplantage, etwa 200 m. Vom Meer und etwa 10 km von Fjerritslev, bei Jammerbugten.
Das Hotel niedergebrannte am 26. September 2016.
Es war errichtet im Jahre 1925 von Carl Brix Kronborg, als er nach Dänemark aus den Vereinigten Staaten nach dem Ersten Weltkrieg zurückkam  Es wurde von der Royal Bauinspektor Einar Packness gestaltet. Am Anfang war nur Platz für 14 Gäste. Das Hotel wurde dreimal umgebaut. In einem Anhang zu dem ursprünglichen Gebäude wurde ein Annex in 1933 gebaut. Das Gebäude, das heute verbrannt ist, war im 1934 gebaut und hätte 36 Zimmer. Das Hotel war das größte Holzgebäude im Dänemark.

Svinkløv Badehotel
El hotel estaba en medio de la plantación de dunas protegida, sobre 200 m el mar y cerca de 10 km de Fjerritslev, en Jammerbugten. El hotel quemó un 26 de septiembre de 2016.
Erigido en 1925 por Carl Brix Kronborg, cuando regresó a Dinamarca desde los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Fue diseñado por el Real. inspector de edificios Einar Packness. Al principio sólo había espacio para 14 huéspedes. El hotel está construida en tres ocasiones. Un anexo del edificio original fue construido en el 1933. En 1934 construyó el edificio que ahora se quema. Había 36 habitaciones. El hotel fue el mayor edificio de madera en Dinamarca.
Svinkløv Badehotel 2. juni 2017
Grunden afventer genopbygning af hotellet – The plot is awaiting the rebuilding of the hotel.
Das Grundstück wartet auf den Wiederaufbau der Hotel - La parcela espera la reconstrucción del hotel.
Svinkløv Badehotel 12. august 2018
Genopbygningen er i gang og hotellet forventes at genåbne i 2019
The reconstruction is under way and the hotel is expected to reopen in 2019
Der Wiederaufbau ist im Gange und das Hotel wird voraussichtlich 2019 wiedereröffnet
La reconstrucción está en marcha y se espera que el hotel vuelva a abrir en 2019
Hotellet er genåbnet den 10. maj 2019
The hotel is reopened on May 10, 2019
Das Hotel ist am 10. Mai 2019 wiedereröffnet
El hotel reabrirá sus puertas el 10 de mayo de 2019.

Adresse – Address – Adresse – Dirección

Svinkløvvej 593, 9690 Fjerritslev
Danmark – Denmark – Dänemark - Dinamarca

Tilbage til indhold